13
13

Đào tạo 5S3D tại Hanopaco

Hanopaco vẫn luôn thực hiện và duy trì 5S. Vì mỗi cá nhân trong gia đình Hanopaco hiểu rằng: Thực hiện tốt 5S là nâng cao hiệu quả công việc. Chúng tôi hiểu rõ một tổ chức muốn lớn mạnh vươn tầm quốc tế sẽ không thể thiếu đi sự coi trọng 5S3D: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng. Đúng số lượng - Đúng vị trí - Đúng quy cách.

Hanopaco vẫn luôn thực hiện và duy trì 5S. Vì mỗi cá nhân trong gia đình Hanopaco hiểu rằng: Thực hiện tốt 5S là nâng cao hiệu quả công việc. Chúng tôi hiểu rõ một tổ chức muốn lớn mạnh vươn tầm quốc tế sẽ không thể thiếu đi sự coi trọng 5S3D: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng. Đúng số lượng - Đúng vị trí - Đúng quy cách.

Dưới sự dẫn dắt của Chuyên gia Hàn Quốc - thầy Choi, người có kinh nghiệm lâu năm trong Tập đoàn Sam Sung đã hướng dẫn cặn kẽ, chi tiết để CBCNV Hanopaco hiểu sâu hơn về bản chất, phương pháp thực hiện và duy trì 5S3D theo cách tốt nhất để đạt mục đích hướng đến: Tất cả khách hàng đến với Hanopaco đều thoả mãn về tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI