13
13

Nhiều biện pháp mạnh chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 28-3

TTO - Thủ tướng yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên; người dân ở trong nhà, thật sự cần thiết mới ra ngoài...

CHAT VỚI CHÚNG TÔI